Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Coroni'r Brenin Charles III

​​Bydd Caerdydd yn nodi coroni'r Brenin Charles III gyda chyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus swyddogol, gan gynnwys saliwt gynnau brenhinol, picnic ‘Brenhinol Go Iawn', partïon stryd, a dangosiadau o Wasanaeth y Coroni a Chyngerdd y Coroni.

Amserlen lawn digwyddiadau swyddogol y Coroni, sy'n cael eu cynnal dros y penwythnos, yw:

Y Gwasanaeth Coroni a'r  Salíwt Ynnau

9:30am i 2:30pm, Dydd Sadwrn 6 Mai, mynediad am ddim, dim angen tocyn.

Bydd sgrin fawr yng ngerddi Castell Caerdydd i ymwelwyr wylio Gwasanaeth y Coroni - a'r orymdaith i Abaty Westminster ac oddi yno. Caiff ysalíwtynnau hefyd ei gynnal yn y Castell, yn rhan o rwydwaith o saliwtiau ledled y Deyrnas, wrth i'r Brenin gael ei goroni.

Bydd Catrawd 104 y Magnelwyr Brenhinol, Masgots Catrodol o'r Cymry Brenhinol a Marchfilwyr 1af y Frenhines gyda Gwarchodlu o Bedwar, y Gwarchodlu Cymreig a Band Catrodol a Chorfflu Drymiau'r Cymry Brenhinol yn bresennol, ynghyd â chynrychiolwyr o'r Llynges Frenhinol a'r Llu Awyr.

Oherwydd trefniadau seremonïol sy'n digwydd yn fyw yn y Castell fel rhan o'r coroni mae'n bosib taw dim ond is-deitlau fydd ar rai elfennau o ddangosiad y prif ddigwyddiad coroni yn Llundain.

Picnic Brenhinol

12pm i 4pm, Dydd Sul 7 Mai, mynediad am ddim, dim angen tocynnau.

Casglwch eich teulu a ffrindiau ynghyd, paciwch eich picnic, ac ymunwch â phawb yng Nghastell Caerdydd ar gyfer Picnic Brenhinol Go Iawn fel rhan o Ginio Mawr y Coroni ledled y Deyrnas.  Bydd y dathliadau'n cynnwys rhaglen o gerddoriaeth fyw gweithgareddau crefft i'r teulu, ac adloniant symudol ar thema, gan greu awyrgylch o ddathlu wrth i bobl rannu bwyd a hwyl gyda'i gilydd.

Cinio Mawr y Coroni

8am i 8pm, Dydd Sul 7 Mai.

Bydd y baneri allan wrth i gymunedau lleol gynnal partïon stryd ar draws y ddinas i ddathlu'r coroni. Mae'r Cyngor wedi hwyluso cau 44 o ffyrdd preswyl ar draws y ddinas, er mwyn galluogi cymdogion i ddod ynghyd i fwynhau'r achlysur mawr.​

Cyngerdd y Coroni

7:30pm i 11pm, Dydd Sul 7 Mai, Roald Dahl Plass.

Ymunwch â ni ym Mae Caerdydd i wylio Cyngerdd y Coroni, a ddarlledir yn fyw o Gastell Windsor, ar sgrin fawr yn Roald Dahl Plass. Mwynhewch fwyd a diod o un o'r nifer o fariau, caffis a bwytai ar y glannau. Yna edrych i'r awyr ar gyfer uchafbwynt y noson, wrth i Gaerdydd ymuno â lleoliadau ar draws y Deyrnas i 'Oleuo'r Deyrnas' gyda sioe oleuadau drochi, fydd yn cynnwys  fflyd o 300 o ddronau yn hedfan yn uchel uwchben adeiladau eiconig Bae Caerdydd.​

Mae’r darllediad o’r gyngerdd yn dechrau ar y sgrîn fawr am 8pm, gyda’r brif sioe dronau’n dechrau ychydig wedi 9:15pm (union amser yn dibynnu ar yr amserlen ddarlledu a’r tywydd).​

​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd