Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun cyhoeddi

Mae’r rhestri hyn yn ymwneud Chwefror-Mai.
 
Gweler yr Archif Rhestri am restri blaenorol.
 

RHESTR1 – ​Eiddo b​​yw​​​​​​​​​​​​​

Rhestr o’r holl etifeddiannau byw gan gynnwys cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, gwerth ardrethol cyfredol, disgrifiad cod dadansoddol – ndr 2010, cyf Swyddfa Brisio, enw’r prif barti atebol a dyddiad dechrau’r cyfrif.   Noder – er dibenion Diogelu Data mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i golygu .

 

RHESTR 2 – Cyfrifon wedi’u cau â chredydau​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, dyled sy’n weddill a dyddiad terfynu’r cyfrif.  Noder – mae pob cais am llai na £1.00 wedi’i thynnu ac er dibenion Diogelu Data mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i golygu.

 

Mae hyn yn cynnwys enw'r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, dyddiad trosglwyddo, swm a drosglwyddwyd, dyddiad terfynu'r cyfrif, dosbarth trosglwyddo, cod trosglwyddo.  Noder – er dibenion Diogelu Data mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i golygu .

 

Pob eiddo sy’n cael rhyddhad ardrethi gorfodol neu ddewisol gan gynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, math y rhyddhad cyfredol, dyddiad dechrau'r dyfarniad rhyddhad cyfredol.  Noder – er dibenion Diogelu Data mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i golygu .

 

Mae hyn yn cynnwys enw’r prif barti atebol, cyfeiriad llawn yr eiddo, cod post, dyddiad dechrau’r cyfrif a dyddiad terfynu’r cyfrif. Noder – er dibenion Diogelu Data mae unrhyw wybodaeth bersonol wedi’i golygu

Cynllun cyhoeddi - ardrethi busnes

 

 

Eiddo Gwag

 
 

RHESTR 6A – Rhyddhad Ardrethi ar gyfer Eiddo sy’n Wag ar Hyn o Bryd​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae hyn yn cynnwys eiddo lle bo ardrethi eiddo gwag yn daladwy. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad a chod post yr eiddo a’r cyfeirnod BA.


RHEST​R 6B - Yr Esem​ptiadau Cyfredol ar gyfer Eiddo Gwag​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​
Mae hyn yn cynnwys eiddo nas telir ardrethi eiddo gwag arnynt. Mae’r rhestr yn cynnwys cyfeiriad a chod post yr eiddo a’r cyfeirnod BA. 


RHESTR 6C – Eiddo Gwag y D​reth Gyngor fesul cod post Plwyf​​​​​​​​.
Rhestr o eiddo gwag heb gynnwys eiddo masnachol.
​​​