Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Blaenraglenni Gwaith Craffu

​​​​​​​​​​​​​
Mae'r blaenraglenni gwaith yn egluro'r hyn y mae'r Pwyllgorau yn ei ystyried dros y misoedd nesaf. Maent yn rhoi manylion am ddyddiadau cyfarfodydd pwyllgor ac yn rhoi disgrifiad byr o'r pynciau sy'n cael eu hystyried. Byddant yn cael eu hadolygu a'u diweddaru bob 3 mis.

Rôl y Pwyllgorau Craffu yw craffu, mesur a hyrwyddo'n weithredol welliannau ym mherfformiad y Cyngor a chydymffurfiaeth â pholisïau'r Cyngor. Maent yn cyflwyno adroddiadau i'r Cabinet neu'r Cyngor llawn sy'n gwneud argymhellion i wella perfformiad y Cyngor a'r gwasanaethau a ddarperir.


Os hoffech gynorthwyo'r Pwyllgorau i ddatblygu deilliannau da ar gyfer trigolion Caerdydd, a fyddech cystal â rhannu eich barn a'ch profiadau am unrhyw rai o'r pynciau a restrir yn y cynllun. Fel arall, efallai y byddwch am awgrymu eitem i'w chynnwys ar y cynllun nesaf.  
 
​​​​​
  
  
Ionawr i Mawrth 2021 - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc2021
Mai i Gorffennaf 2021 - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc2021
​​

  
  
Ionawr i Mawrth 2021 - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion Cymunedol​2021
Mai i Gorffennaf 2021 - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion Cymunedol​2021
​​
  
  
Ionawr i Mawrth 2021 - Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant2021
Mai i Gorffennaf 2021 - Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant2021
​​
  
  
Ionawr i Mawrth 2021 - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol2021
Mai i Gorffennaf 2021 - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol2021
​​
​​
  
  
Ionawr i Mawrth 2021 - Pwyllgor Craffu Polisi a Pherfformiad2021
Mai i Gorffennaf 2021 - Pwyllgor Craffu Polisi a Pherfformiad2021
​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​