Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliadau

Sut i’n talu ni

Os oes angen i ni eich talu chi

 

Sut i’n talu ni

 

Os cawsoch anfoneb neu fil gan y Cyngor, mae sawl ffordd y gallwch ein talu ni:  

 

Gwneud taliad ar-lein

 

 

Defnyddiwch ein system talu ar-lein ddiogel i gwneud taliad i'r cyngor.

 

Os ydych wedi derbyn Anfoneb Cyfrifon Derbyniadwy, cadwch wrth law y rhif 10 digid o hyd sy'n dechrau gyda '18'. 

 

 

 

Bancio ar y rhyngrwyd

 

 

Mae manylion cyfrif banc y Cyngor fel a ganlyn:

NatWest Bank

96 Heol y Frenhines,

Caerdydd, CF10 2GR


Cod Didoli: 52-21-06
Rhif y Cyfrif:   20408838  

 

Cofiwch ddyfynnu rhif eich anfoneb, sef y rhif deg digid yn dechrau gydag 18********.​

 

 

Dros y Ffôn

 

Ffoniwch C2C ar 029 2037 5510​. Pwyswch Dewis 1 ar gyfer Taliadau’r Cyngor a dilynwch y cyfarwyddiadau.

 

Sicrhewch fod gennych eich cerdyn credyd neu ddebyd wrth law, ac os ydych yn talu anfoneb, sicrhewch fod rhif yr anfoneb gennych – sef y rhif deg digid sy’n dechrau â 18********.

 

 

Drwy’r Post

 

Gallwch anfon siec neu archeb post yn daladwy i Gyngor Caerdydd i:


Cyngor Caerdydd
Blwch SP 9000
Caerdydd
CF10 3ND

 

Nodwch rif eich anfoneb ar gefn y siec neu'r archeb bost. Os oes angen derbynneb arnoch, anfonwch yr anfoneb lawn gyda’ch taliad, neu fel arall dim ond y bonyn ar y gwaelod sydd angen i chi ei amgáu.

 

 

Yn Swyddfa’r Post neu safle Paypoint

 

Bydd angen i chi gyflwyno eich anfoneb i’r man talu i sganio’r bar cod.​​

 

 

Ymholiadau ynghylch Taliadau

 

Os oes cwestiwn gennych am y gwasanaeth rydym wedi codi tâl arnoch amdano, dylech gysylltu â’r gwasanaeth a anfonodd yr anfoneb yn y lle cyntaf. Bydd eu manylion cyswllt ar frig yr anfoneb.

 

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am sut i dalu anfoneb neu fil, neu os ydych yn cael anhawster talu, ffoniwch ni ar unwaith ar 029 2087 1991​ er mwyn i ni allu trafod y dewisiadau talu sydd ar gael.

 

Mae anfonebau yn cynnwys rhif cwsmer 6 digid y bydd angen i chi ei nodi pan fyddwch yn cysylltu â ni.

Sylwer – mae’r rhif hwn ar gyfer anfonebau Cyngor Caerdydd yn unig. Os oes angen i chi dalu’r Dreth Gyngor, gwiriwch sut i dalu.​ 

Yn ôl i'r brig

 

 

Os oes angen i ni eich talu chi

 

Os ydych yn fusnes sy’n aros i ni dalu anfoneb, siaradwch â’r gwasanaeth y gwnaethoch ddarparu’r nwyddau neu’r gwasanaeth iddo yn y lle cyntaf. Sicrhewch fod y rhif archeb brynu gennych cyn i chi gysylltu â nhw.

 

Os ydych yn fusnes sy’n aros i ni dalu anfoneb, siaradwch â’r gwasanaeth y gwnaethoch ddarparu’r nwyddau neu’r gwasanaeth iddo yn y lle cyntaf. Sicrhewch fod y rhif archeb brynu gennych cyn i chi gysylltu â nhw.

 

Caiff anfonebau eu talu drwy sieciau sydd wedi’u croesi, y gellir eu ‘hagor’ drwy drefniant arbennig. Mewn amgylchiadau penodol gellir casglu sieciau o Neuadd y Sir yn hytrach na thrwy’r post. Os ydych am wneud cais ar gyfer unrhyw un o’r opsiynau hyn, a chael rhagor o wybodaeth am ba dystiolaeth adnabod sydd ei hangen, cysylltwch â ni ar 029 2087 2359.

 

 

Yn ôl i'r brig