Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Pensiynau

Mae Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg yn rhan o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol cenedlaethol.  Gall staff Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro a nifer o gyrff gwasanaethau cyhoeddus eraill nad ydynt yn addysgu ymaelodi.   Gweinyddir y Gronfa gan Adran Bensiynau Cyngor Caerdydd.
 
Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun pensiwn llywodraeth leol ar gael ar wefan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

Os oes gennych gwestiwn am eich hawliad pensiwn neu os hoffech wybod mwy am y cynllun ewch i wefan cynllun Pensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .​​​​​​​​​​​​​​
English