Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad 2019/20

Ar ôl i Gabinet Cyngor Caerdydd ei gymeradwyo, dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion i gyllideb 2019/20 ar 16 Tachwedd a bydd yn dod i ben hanner dydd, 2 Ionawr 2019. 


Er gwaethaf setliad cyllideb dros dro fwy cadarnhaol na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, mae’r Cyngor yn wynebu diffyg yn y gyllideb o £35.2 miliwn yn 2019/20 a £92.9 miliwn dros y tair blynedd nesaf.   


Er mwyn cau'r bwlch, mae'r Adroddiad Ymgynghori ar Gyllideb 2019/20 (PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ yn amlinellu nifer o gynigion ar sail y Strategaeth Gyllideb a gymeradwywyd​ gan y Cabinet ym mis Gorffennaf.   Efallai y bydd y tybiaethau hyn yn newid yn sgil yr ymgynghoriad, y setliad terfynol, ac asesiad llawn o’r pwysau ariannol.   


Crynodeb o Gynigion Arbedion y Gyllideb 2019/20 i Ymynghori arnynt​ (2mb PDF​)​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ymgynghoriad 'Newid i Gaerdydd’

Mae ymgynghoriad y gyllideb wedi cau.


Rhedodd y cyfnod ymgynghori o 16 Tachwedd i ganol dydd ar 2 Ionawr 2019.
Gweld dogfen ymgynghori ‘Newid i Gaerdydd’ (2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

​​​​​​
​​​​​​​​​​​