Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

12 peth sydd angen i chi wybod am gyllideb 2019/20

 1. Mae Cyngor Caerdydd yn wynebu bwlch yn ei gyllideb o £ 32.4m yn 2019/20 
 2. Mae arbedion o £218m eisoes wedi eu gwneud dros y 10 mlynedd ddiwethaf.
 3. Mae'r cynigion yn argymell codi'r dreth gyngor gan 4.9% (£1.09 yr wythnos ar eiddo Band D)
 4. Bydd codiad o 4.9% yn y dreth gyngor yn codi £6.7m i'w osod yn erbyn y bwlch yn y gyllideb o £32.4m
 5. Caiff gweddill y bwlch ei bontio drwy ganfod arbedion o £19m
 6. Defnyddio £2.75m o gronfeydd y Cyngor
 7. Capio twf cyllideb ysgolion o £3.5m
 8. Fodd bynnag, bydd ysgolion yn derbyn £10.4m yn fwy na'r llynedd – cynnydd o 4.5%
 9. Bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn cael £5m ychwanegol i helpu i ymdopi â'r galw cynyddol
 10. Bydd £1m ychwanegol yn mynd at atgyweirio priffyrdd eleni ar ben gwariant sydd eisoes wedi'i gynllunio
 11. Bydd £750,000 yn cael ei wario ar ddiogelu llwybrau bws hanfodol, dielw yn y ddinas  
 12. Bydd £312,000 yn cael ei wario ar lanhau dwys a chlirio strydoedd
 13. Bydd £300,000 ychwanegol yn mynd i helpu i ymdrin â phwysau digartrefedd yn y dyfodol
 14. Bydd £180,000 yn cael ei wario ar dreialu technoleg glanhau strydoedd newydd
 15. Bydd £100,000 ychwanegol yn mynd ar gyflawni cynlluniau teithio llesol i ysgolion
 16. Bydd £50,000 yn mynd i helpu i ddatblygu ymgyrch Carwch eich Cymuned ac annog mwy o wirfoddolwyr 
 17. Bydd £50,000 yn mynd i wella cyfleusterau mewn ymateb i'r Strategaeth Toiledau Cyhoeddus

​​​​​​​​​​​