Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad cynigion cyllideb 2018/19

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar cynigion gyllideb 2018/19 eisoes wedi cau.

Ar ôl i Gabinet Cyngor Caerdydd ei gymeradwyo, dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion i gyllideb 2018/19 ar 2 Tachwedd tan hanner dydd, ddydd Iau 14 Rhagfyr 2017. 

Er gwaethaf setliad cyllideb dros dro fwy cadarnhaol na’r disgwyl gan Lywodraeth Cymru, ar yr adeg ymgynghori, wynebai’r Cyngor ddiffyg yn y gyllideb o £23 miliwn yn 2018/19 a £73 miliwn dros y tair blynedd nesaf.


Er mwyn cau'r bwlch, mae'r Adroddiad Ymgynghori ar Gyllideb 2018/19 yn amlinellu nifer o gynigion ar sail y Strategaeth Gyllideb a gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Gorffennaf​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.   Efallai i’r rhagdybiaethau hyn newid yn sgil yr ymgynghoriad, y setliad terfynol, ac asesiad llawn o’r pwysau ariannol. Gallwch weld y rhagdybiaethau diwygiedig yn Adroddiad Cyllideb y Cyngor i’r Cabinet ar 15 Chwefror 2018​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
  


Dweud eich dweud ar y cyfryngau cymdeithasol:

 
@CyngorCaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
@SgwrsCaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 
#NewidiadauIGaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

/CyngorCaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
/SgwrsCaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
#NewidiadauIGaerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​