Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

2017-18

Allech chi gynnig gwasanaeth neu redeg cyfleuster lleol?

Drwy gynnwys pobl yn y broses o fynd i’r afael â’r heriau a wynebwn, a chynorthwyo grwpiau cymunedol a phreswylwyr i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eu hardaloedd lleol, gallwn gynllunio dulliau darparu gwasanaeth newydd a chynaliadwy.  Bydd hyn yn rhoi mwy o gyfle i bobl leol gamu i'r adwy a chyfrannu at y gwaith o ddarparu gwasanaethau neu redeg cyfleusterau lleol.   

Bydd rhestr o adeiladau’r cyngor sydd dan ystyriaeth yn cael ei chyhoeddi ar Wefan Eiddo’r Cyngor​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.
​​


Os hoffech fynegi diddordeb mewn rheoli gwasanaethau neu asedau,  cysylltu â ni.

​​