Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

2017-18

Dyma ddyddiadau pwysig y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer cyllideb 2017/18.
(gallai’r dyddiadau hyn newid).


 

Mis

Tasg​​

Gorffennaf 2016

Ystyried Adroddiad Strategaeth Cyllidebol

Gorffennaf-Medi 2016

Cyfarwyddiaethau yn parhau i ddatblygu cynigion cyllidebol

Hydref 2016

Derbyn Setliad Cyllideb Dros Dro

Tachwedd / Rhagfyr 2016

Ymgynghori ar gynigion arbedion cyllidebol dros dro​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​

Rhagfyr 2016

Cabinet yn cymeradwyo Sylfaen Treth Gyngor

Rhagfyr 2016

Derbyn Setliad Cyllideb Terfynol

Ionawr 2017

Mireinio cynigion cyllidebol ac ystyried cynlluniau ariannol tymor canolig

Chwefror 2017

Cymeradwyo’r Cynllun Corfforaethol a’r Gyllideb.

Amserlen Gyllidebol Arfaethedig

Yn ogystal, yn ystod y cyfnod hwn, bydd Talwyr Treth Gyngor, y sector grantiau, y Fforwm Cyllidebol, Pwyllgorau Craffu a chyflogeion Undebau Llafur yn parhau i gael eu cynnwys. Ymgynghorir â nhw hefyd, ac ymgynghorir yn statudol ag ysgolion.

​​​​​​