Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Grant y Cyfamod Cymunedol

Mae Cynllun Grantiau’r Cyfamod Cymunedol yn grant a roddir gan y llywodraeth i ariannu prosiectau lleol a fydd o fudd i'r lluoedd arfog a'r gymuned.

Gall unrhyw ran o'r gymuned gyflwyno ceisiadau am gyllid, er enghraifft: 
  • Grwpiau gwirfoddol
  • Elusennau
  • Cyrff Cyhoeddus 
  • Cyrff preifat 
 
Bydd Bwrdd Llywodraethu Cyfamod Cymunedol lleol y Lluoedd Arfog yn ystyried pob cais am grantiau.  Byddant wedyn yn cyflwyno ceisiadau y maent yn hapus i'w cymeradwyo i baneli rhanbarthol y Cynllun Grantiau’r Cyfamod Cymunedol i'w hystyried.

Bydd y paneli'n ystyried pob cais yn erbyn eu blaenoriaethau a'u meini prawf cymhwysedd.

I gael gwybodaeth am flaenoriaethau, cymhwysedd a'r broses ymgeisio, darllenwch: © 2022 Cyngor Caerdydd