Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyflwyno sylwadau

Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais am drwydded gamblo a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.


Yr amcanion trwyddedu yw:


 • atal gamblo rhag achosi trosedd ac anrhefn, bod yn gysylltiedig â throsedd neu anrhefn, neu gael ei ddefnyddio mewn ffordd droseddol
 • sicrhau bod gamblo’n cael ei gynnal mewn ffordd deg ac agored
 • diogelu plant a phobl fregus eraill rhag cael eu niweidio neu eu hecsploetio gan gamblo


  Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais. Unwaith y daw’r cais i law’r Awdurdod Trwyddedu, bydd yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu. Caiff hyn ei hysbysu, a chaiff pobl gyfle i wneud sylwadau ar y cais.


  Ffurflen cyflwyno sylwadau (65kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


  Cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:


  Trwyddedu
  Cyngor Caerdydd
  Neuadd y Ddinas
  Caerdydd
  CF10 3ND

   

  Oriau agor


  Dydd Llun i dydd Gwener:       10:00am – 3pm

   

   

  Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni


  Cysylltu â ni

                          


   

  029 2087 1651

  © 2022 Cyngor Caerdydd