Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Trwyddedau adloniant ac alcohol > Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • amddiffyn plant rhag niwed

Ceisiadau Cyfredol


  
  
  
  
Drwydded safleChicken Cottage, 108, St Mary Street, Caerdydd, CF10 1DXNew254 KB 18/07/2019
Amrywio Trwydded safleNeuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3ND249 KB 17/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleChance and Counters 23 Heol Fawr, Caerdydd CF10 1PT251 KB 17/07/2019
Drwydded safle57 Wellfield Road, Caerdydd, CF24 3PA252 KB 15/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleCo-op Food, 89 Pontcanna Street, Caerdydd, CF11 9HS300 KB 15/07/2019
Drwydded safleAnatoni's Pizzeria Uned 6, Canolfan The Globe, Heol Wellfield, Caerdydd, CF24 3PE254 KB 12/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleMowgli 5-10 Heol yr Eglwys, Caerdydd CF10 1BG180 KB 09/07/2019
Drwydded safleYstafelloedd Te Pettigrew, Porth y Gorllewin, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 1BJ184 KB 09/07/2019
Drwydded safleZuikis, 38 Clifton Street, Adamsdown, Caerdydd, CF24 1LR184 KB 09/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleMorrisons, 507 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF23 9AQ181 KB 09/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleJug and Bottle ,125 Firs Avenue, Pentre-Baen, Caerdydd CF5 3TL251 KB 08/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleYates, Uned Un, Llawr Gwaelod, NCP, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AD178 KB 08/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleHotel Indigo, Dominions House, Arcêd Dominions, 31-39 Heol-y-Frenhines, Caerdydd, CF10 2AR177 KB 08/07/2019
Drwydded safle31-32 Stryd Fawr, Caerdydd CF10 1PU182 KB 05/07/2019
Drwydded safleCanolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd253 KB 05/07/2019
Drwydded safleAcademy - Platform, hen Orsaf Drenau Bae Caerdydd, Stryd Bute, Caerdydd253 KB 04/07/2019
Drwydded safleHotel Chocolat, llawr gwaelod, Uned 30, Ffordd Dewi Sant, Caerdydd, CF10 2DP252 KB 04/07/2019
Drwydded safleGolden BBQ, 112 Caerphilly Road, Caerdydd, CF14 4QG252 KB 04/07/2019
Amrywiad bach i drwydded safleKevins Bar, 161 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd CF11 9AH253 KB 27/06/2019
Amrywio Trwydded safleFuel, Stryd Womanby, CF10 1BR247 KB 24/06/2019
Amrywio Trwydded safleStadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith, CF11 8AZ430 KB 19/06/2019


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
 
​​​​​​​
English