Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Trwyddedau adloniant ac alcohol > Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • amddiffyn plant rhag niwed

Ceisiadau Cyfredol


  
  
  
  
Amrywiad bach i drwydded safleBe At One 60-62 Heol Eglwys Fair Caerdydd CF10 1FE301 KB 16/09/2019
Drwydded safleHubbox, Uned 23, Cei’r Fôr-forwyn, Caerdydd, CF10 5BZ254 KB 16/09/2019
Amrywiad bach i drwydded safleUndeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Prif Gyfadeilad, Plas-y-parc, Caerdydd, CF10 3QN (Dros dro)253 KB 13/09/2019
Amrywiad bach i drwydded safleUndeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Prif Gyfadeilad, Plas-y-parc, Caerdydd, CF10 3QN (Diwedd)253 KB 13/09/2019
Amrywiad bach i drwydded safle10 Feet Tall, 12 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG251 KB 11/09/2019
Drwydded safleBwyta Bwyd Bombai (3Bs) Cafe, 12 Stryd Fawr, Caerdydd, CF10 1AX250 KB 10/09/2019
Drwydded safleGreen and Jenks Ltd, 61 Wellfield Road, Caerdydd, CF24 3PA251 KB 10/09/2019
Drwydded safleUned 335 Easystore, Connies House, Rhymney River Bridge Road, Caerdydd, CF23 9AF253 KB 10/09/2019
Drwydded safleBlanche Bakery, 16 Mackintosh Place, Caerdydd, CF24 4RQ284 KB 06/09/2019
Drwydded safleRaeyan, 323 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd, CF5 1JD184 KB 05/09/2019
Amrywiad bach i drwydded safleMowgli, 5-10 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG231 KB 02/09/2019
Drwydded safleY Plasty, Heol Richmond, Caerdydd, CF24 3UN254 KB 30/08/2019
Adolygu TrwyddedPengham Moors, Seawall Road, Tremorfa, Caerdydd, CF24 5TH109 KB 29/08/2019
Amrywio Trwydded safleThe Pontcanna Inn, 36 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LL180 KB 28/08/2019
Drwydded safleVermut, Plas y Neuadd, Caerdydd, CF10 1EB251 KB 27/08/2019
Amrywio Trwydded safleCFEleven, 151 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9PJ251 KB 23/08/2019
Drwydded safle2, Grosvenor House, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3AD280 KB 23/08/2019
Amrywio Trwydded safleGwesty’r Angel Caerdydd, Stryd y Castell, Caerdydd, CF10 1SZ180 KB 22/08/2019
Amrywiad bach i drwydded safleBe At One, 60-62 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1FE181 KB 20/08/2019
Drwydded safleIvy Collection, Uned LG6970 Dewi Sant, 43 Yr Aes, Caerdydd, CF10 1GA185 KB 16/08/2019
Drwydded safleTaco Bell, 92 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1DX293 KB 16/08/2019
Amrywio Trwydded safleRetro, 7 Lôn y Felin, Caerdydd, CF10 1FL293 KB 15/08/2019
Drwydded safleCo-op, Colchester Avenue, Caerdydd, CF23 9HP182 KB 14/08/2019
Drwydded safleBBC Cymru Wales Sgwâr Canolog, Plot 3, Sgwâr Canolog, Caerdydd, CF10 1FT254 KB 08/08/2019
Amrywiad bach i drwydded safleThe Claude Hotel, 140 Albany Road, Caerdydd, CF24 3RW224 KB 08/08/2019
Amrywio Trwydded safleJay’s News, Uned 9, Lewis Court, Maelfa, Llanedern, Caerdydd, CF23 9PL180 KB 07/08/2019
Drwydded safleLunas Vegan Corner, 26 Wellfield Road, Caerdydd, CF24 3PB252 KB 07/08/2019
Amrywiad bach i drwydded saflePho, Uned B, 5-10 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG181 KB 07/08/2019
Drwydded safleGarlands, 4-6 Arcêd Heol y Dug, Caerdydd, CF10 1AZ234 KB 02/08/2019


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
 
​​​​​​​
English