Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Trwyddedau adloniant ac alcohol > Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Ceisiadau cyfredol a gwneud sylwadau

Mae gan yr awdurdodau cyfrifol a thrigolion lleol hawl i wneud sylwadau ar gais a chael eu barn wedi’i hystyried gan yr awdurdod trwyddedu, ar yr amod bod y farn honno’n berthnasol i’r amcanion trwyddedu.

 

​Yr amcanion trwyddedu yw:

  
  • atal trosedd ac anrhefn 
  • diogelwch y cyhoedd 
  • atal niwsans cyhoeddus 
  • amddiffyn plant rhag niwed

Ceisiadau Cyfredol


Gellir cael gwybodaeth bellach ynghylch y ceisiadau hyn drwy e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk​

  
  
  
  
Amrywiad bach i drwydded safleSeaview Stores, Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF3 5UN181 KB 28/05/2020
Amrywio Trwydded safleCardiff Golf Centre, Began Road, Pentref Llaneirwg, Caerdydd CF3 6XJ181 KB 27/05/2020
Drwydded safleVin Van Caerdydd, Unit 5, Bridge Studios, 454 Western Avenue, Cardiff, CF5 3BL252 KB 26/05/2020
Amrywiad bach i drwydded safleIrie Shack, Ground Floor, 106-110 Woodville Road, Cathays, Cardiff, CF24 4EE183 KB 26/05/2020
Amrywiad bach i drwydded safleHard Lines, St Cana Court, Cowbridge Road East, Treganna, Caerdydd, CF5 1GX182 KB 26/05/2020
Drwydded safle8 Turner Road, Canton, Cardiff, CF5 1HS184 KB 15/05/2020
Drwydded safleVapour Distillery, 822 Newport Road, Rumney, Cardiff, CF3 4LH184 KB 14/05/2020
Amrywiad bach i drwydded safleAcademy @ Platform, Stryd Bute, Caerdydd, CF10 5LE182 KB 07/05/2020
Drwydded safleHandcrafted Horsebox, 19 Solva Avenue, Llanisien, Caerdydd, CF14 0NP184 KB 07/05/2020
Amrywio Trwydded saflePizza Go Go, 127 Albany Road, Caerdydd, CF24 3NS182 KB 07/05/2020
Drwydded safleGranny Mac’s, 158 Heol y Plwca, Caerdydd, CF24 3DR186 KB 06/05/2020
Drwydded safleHard Lines Cafe, Uned Llawr Gwaelod, Llys Sant Canna, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd, CF5 1GX250 KB 22/04/2020
Drwydded safleCaeau Parc y Dwrlyn, Heol Penuel, Pentyrch, Caerdydd, CF15 9QJ183 KB 22/04/2020
Drwydded safleUnit R09, The Big Yellow Self Storage, 65 Penarth Road, Cardiff, CF10 5DL252 KB 20/04/2020


Cyflwyno Sylwadau

Rhaid gwneud sylwadau ymhen 28 diwrnod o gyflwyno’r cais.

Gynted ag y byddwn wedi cael eich sylwadau byddwn yn trefnu i’r cais gael ei ystyried gan Is-bwyllgor Trwyddedu.  Cewch wybod y cewch wneud sylwadau ar y cais eich hun, a chewch gyfle i wneud hynny. 

 
 
​​​​​​​
​​
English