Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Awdurdodau Cyfrifol

​​​Dylid ymgynghori â’r holl Awdurdodau Cyfrifol cyn cyflwyno’r cais. Lle bo rhaid cyflwyno copïau o geisiadau i Brif Swyddog yr Heddlu a/neu yr Awdurdodau Cyfrifol, yn dibynnu ar fath y cais am drwydded, dylid defnyddio’r cyfeiriadau canlynol: 


Arweinydd Grŵp (Trwyddedu)
Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND
Ffôn:​ 029 2087 1651
E-bost: trwyddedu@caerdydd.gov.uk


Home Office (Immigration Enforcement)
Tî​m Trwyddedu Alcohol
Lunar House
40 Wellesley Road
Croydon
CR9 2BY


Prif Swyddog yr Heddlu
Heddlu De Cymru
Yr Adran Drwyddedu
Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd
B.C.U y Dwyrain
James Street
Caerdydd CF10 5EW
E-bost: SWPCardiffLicensing@south-wales.pnn.police.uk


Y Prif Swyddog Tân
Adran Diogelwch Tân
Pencadlys Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
Pont-y-clun
CF72 8LX
Ffôn: 01443 232 520
E-bost: Safety-south@southwales-fire.gov.uk


Rheolwr Gweithredol (Rheoli Datblygu ac Adeiladu)
Rheoli Datblygu ac Adeiladu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir
Caerdydd CF10 4UW
Ffôn: 029 2233 0800​
E-bost: rheolidatblygu@caerdydd.gov.uk


Rheolwr Gweithredol (Amgylchedd)
Rheoli Llygredd​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ (Rheoli Sŵn)
Cyngor Caerdydd 
Ystafell 116 
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW​


Y Rheolwr Gweithredol (Diogelu’r Cyhoedd)
Diogelu’r Cyhoedd (Iechyd a Diogelwch)
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW
Ffôn:​ 029 2087 1124
(Eiddo lle caiff iechyd a diogelwch ei reoli gan Gyngor Sir Caerdydd)
E-bost: gorfodiiechydadiogelwch@caerdydd.gov.uk


Y Rheolwr Gweithredol
Uned Diogelu ac Adolygu
Ystafell 330, Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW
Ffôn: 029 2077 4642
E-bost: unedamddiffynplant@caerdydd.gov.uk


Arweinydd Grŵp (Amddiffyn Defnyddwyr)
Ystafell 120
Neuadd y SIr
Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd
CF10 4UW
Ffôn: 029 2039 7781
E-bost: safonaumasnach@caerdydd.gov.uk


Rheolwr Gweithredol Cymru
Y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch
Adeiladau’r Llywodraeth
Tŷ Glas, Llanisien
Caerdydd
CF14 5SH
Ffôn: 029 2026 3000
(Eiddo lle caiff iechyd a diogelwch ei reoli gan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch)


Awdurdod Harbwr Caerdydd
Tŷ’r Frenhines Alexandra
Cargo Road
Caerdydd
CF10 4LY
Ffôn: 029 2087 7900
(Ar gyfer Llongau Bae Caerdydd yn Unig)


Fiona Kinghorn
Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Woodland House
Maes y Coed Road
Caerdydd
CF14 4HH
© 2022 Cyngor Caerdydd