Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Tacsis

Cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat

Fel yr Awdurdod Trwyddedu i Gaerdydd, rydym yn gyfrifol am bennu amodau a chyhoeddi trwyddedau i sicrhau bod y cerbydau a ddefnyddir yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod gyrwyr yn addas a phriodol, yn ffit yn feddygol, yn wybodus a heb unrhyw gollfarnau perthnasol.

 

Sut i wneud cais


 

Mae canllawiau ar wneud cais ar y ffurflen, a dylech eu darllen cyn cwblhau’r cais. Dylech hefyd ddarllen amodau’r drwydded.

 

Ffurflen Gais Trwydded Gyrwyr Tacsi (PDF 452 KB)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Adnewyddu Blynyddol i Yrwyr Tacsi (PDF 423 KB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Gweithredwr Llogi Preifat (PDF 28 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Cerbyd Llogi Preifat (PDF 27 KB)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Gais Trwydded Cerbyd Hacni (PDF 26 KB)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Ffurflen Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Llogi Preifat (PDF 331KB)​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen Trosglwyddo Trwydded Cerbyd Hacni​ (PDF 331KB)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) perthnasol a’u dychwelyd mewn person (ni allwch wneud drwy’r post) i:


 

Swyddfa Cerbydau Cyhoeddus
Depo Bysus Sloper Road
Lecwydd
Caerdydd


 


Oriau agor:

 

Dydd Llun i ddydd Iau:     8.30am - 12pm a 1.30 – 4pm

Dydd Gwener:      8.30am - 12pm a 1.30 – 3.30pm


 

 

  • Trwydded yrru ddilys lawn gan y DVLA. Mae'n rhaid eich bod wedi meddu ar y drwydded hon ers o leiaf 12 mis
  • Pedwar ffotograff lliw maint pasbort. Rhaid iddynt fod yn ffotograffau diweddar, ni chânt fod yn llungopïau ac ni chewch fod yn gwisgo het neu sbectol haul
  • Prawf adnabod boddhaol gan gynnwys prawf o gymhwysedd i weithio yn y DU – mae manylion am ba ddogfennau y gallwch eu defnyddio ar y ffurflen gais
  • Eich Ffurflen Gais am Ddatgeliad wedi’i chwblhau (PDF 44 KB)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .
  • Y ffi gywir


 

Hefyd, bydd angen i chi gyflwyno’r canlynol o fewn 6 mis i’ch cais:


 

  • Tystiolaeth o fod wedi dilyn cwrs BTEC Lefel 2 ‘Cyflwyniad i Rôl y Gyrrwr Tacsi a Cherbyd Llogi Preifat Proffesiynol’ yn llwyddiannus
  • Tystysgrif o lwyddiant gan Asesiad Prawf Tacsi a Cherbyd Llogi Preifat yr Asiantaeth Safonau Gyrru
  • Datganiad gan y DVLA yn egluro unrhyw ardystiadau neu dad-gymhwyso sydd wedi’i roi ar eich trwydded yrru
  • Tystysgrif feddygol a lofnodwyd gan eich meddyg eich bod yn gorfforol ffit i allu gyrru Cerbyd Hacni neu Logi Preifat.

Os yw’ch cais a’ch dogfennau ategol yn foddhaol bydd angen i chi brofi’ch gwybodaeth o ardal Caerdydd a chewch brawf ar y wybodaeth hon.


 

Mae’r prawf yn un ysgrifenedig a llafar. Mae manylion llawn am y rhain ar eich ffurflen gais.


 

Os byddwch yn llwyddo yn yr arholiad gwybodaeth, gallwch gael Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni/Llogi Preifat.

​Capital Cabs Ltd
Unit 8, Lamby Ind. Park 
Wentloog Ave
Caerdydd
029 20 ​361888

 
Dragon Taxi's, 
Unit 5,
Martin Rd
Tremorfa Ind Estate
Caerdydd
029 2044 4445
 
S Wales Factors
145 Cowbridge Rd West
Caerdydd 
CF5 5TB
07850 607403
 
Contact Radio Communications Ltd
Unit 19 Leeway Court
Casnewydd
NP19 4SJ
01633 270005
 
TSUK Bristol Ltd (Cygnus Taximeters)
129 Albert Road
St Philips
Bryste
BS2 0YA
0117 971 7119
 
Vale Taxi Hire Ltd
T/A Vale Taxi Solutions
13 Woodham Road
Y Barri
CF63 4JE
07565 055760
 
Premier Cars (Cardiff) Ltd
Unit 9, Wroughton Place
Caerdydd
CF5 4AB
029 2056 5661
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn cynnig rhoi dogfen ganllaw i hysbysu gyrwyr am gamfanteisio’n rhywiol ar blant a’r hyn y gallant ei wneud i helpu i gadw plant yn ddiogel. Gweler y ddogfen isod am ragor o fanylion.

Camfanteisio’n rhywiol ar blant – Adroddiad (83.9kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Camfanteisio’n rhywiol ar blant – Canllaw gyrwyr tacsis (4.1mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English