Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Cyfarwyddeb Gwasanaethau UE

Gweithdrefnau Cwyno a Chamau Unioni Eraill

​Cwynion gan Gwsmeriaid

 

Os ydych am wneud cwyn byddem yn eich cynghori i gysylltu â’r masnachwr drwy lythyr yn y lle cyntaf, gan sicrhau bod gennych dystiolaeth fod y Cyngor wedi derbyn y llythyr. 

 

Os nad yw hynny’n llwyddo a’ch bod yn byw yn y DU, yna bydd Cyswllt Defnyddwyr CymruDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd /y DU yn gallu rhoi cyngor i chi.    

 

Os oes gennych gŵyn a’ch bod yn byw yn Ewrop cysylltwch â’r Chanolfan Cyswllt Defnyddwyr Ewrop yn y DUDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

Gweithdrefn Gwyno Cyfarwyddeb Gwasanaethau Ewrop 

 

Os ydych yn amau bod y cyngor wedi methu â chydymffurfio â chyfarwyddeb gwasanaethau Ewrop drwy nodi gofynion neu amodau mewn cysylltiad â’ch cais sy’n gwahaniaethu, yn annheg neu’n anghyfartal, cysylltwch â 

 

UK SOLVIT Centre
Department for Business, Innovation and Skills
1 Victoria Street
London SW1H 0ET
E-bost: solvit@bis.gsi.gov.uk

 

Cwynion Corfforaethol

 

Mae gan y Cyngor Weithdrefn Gwyno Gorfforaethol. Darllenwch y manylion ar sut i wneud cwyn gorfforaethol.

English