Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Trwyddedau > Cyfarwyddeb Gwasanaethau UE

Cyfarwyddeb Gwasanaethau UE Ceisiadau Ar-lein

Mae Cyfarwyddeb Gwasanaethau UE yn golygu y gallwch gyflwyno cais am amrywiaeth o drwyddedau ar-lein a thalu amdanynt hefyd. Ei nod yw chwalu’r rhwystrau i fasnachu gwasanaethau ar draws ffiniau gwledydd yn y DU. 
 
Mae’n golygu y bydd yn haws i ddarparwyr gwasanaethau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, gynnig eu gwasanaethau i gwsmeriaid yng ngwledydd eraill yr UE, boed hynny drwy sefydlu canolfan mewn lleoliad arall yn yr UE neu ddarparu gwasanaethau o bell o’r DU.
 
Rydym nawr wedi cyflwyno cyfleusterau a fydd yn eich galluogi i wneud cais ar-lein am sawl gwahanol fath o drwyddedau a chofrestriadau.
 
 


Gweithdrefnau Cwyno a Chamau Unioni Eraill
English