Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Darpariaeth cyfrifol cymdeithasol

Mae ein polisi caffael cyfrifoldeb cymdeithasol yn nodi nifer o ymrwymiadau a ddyluniwyd i gefnogi buddion lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol i gymunedau trwy gaffael.  Mae’r astudiaethau achos isod yn dangos y mentrau y mae Comisiynu a Chaffael yn eu cyflwyno i fodloni’r meysydd hyn a chynnig gwerth ychwanegol i’r ddinas a’r ddinas-ranbarth.

Gweler yr Astudiaethau Achos isod am sut rydym yn cyflawni ein Cyfrifoldebau Cymdeithasol yng Nghaerdydd.


Cynllun Lleoli Myfyrwyr Cyngor Caerdydd 

Mae Cyngor Caerdydd wedi bod yn rhedeg y cynllun lleoli myfyrwyr ar y cyd â Phrifysgol De Cymru gyda llwyddiant ysgubol dros y 6 blynedd diwethaf.  I gael mwy o wybodaeth am Gynllun Lleoli Myfyrwyr Caerdydd gweler yr astudiaeth achos isod:

​​