Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwerth Cymdeithasol

​​Mae ein polisi caffael cyfrifoldeb cymdeithasol yn nodi nifer o ymrwymiadau a ddyluniwyd i gefnogi buddion lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol i gymunedau trwy gaffael.  Mae’r astudiaethau achos isod yn dangos y mentrau y mae Comisiynu a Chaffael yn eu cyflwyno i fodloni’r meysydd hyn a chynnig gwerth ychwanegol i’r ddinas a’r ddinas-ranbarth.

Gweler yr Astudiaethau Achos isod am sut rydym yn cyflawni ein Cyfrifoldebau Cymdeithasol yng Nghaerdydd.
© 2022 Cyngor Caerdydd