Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Rhaglen Cyflenwr Premier

Mewn partneriaeth ag Oxygen Finance, mae Cyngor Caerdydd wedi lansio Rhaglen Cyflenwr Premier sy’n cynnig cyfle i optio mewn a derbyn taliadau yn gynt na thelerau’r contract am ostyngiad bach (neu ‘ddisgownt taliad prydlon’) fel arfer rhwng 0.5% ac 1.5%.
Mae’r gwerth yn gymesur â pha mor gyflym y bydd y Cyngor yn prosesu eich anfoneb.

Fel rhan o ymrwymiad y Cyngor i gefnogi busnesau bach, caiff cyflenwyr bach, micro ac unigol daliad prydlon am ddim.

English