Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Twyllo

​​​Ystyr twyllo yma yw ymdrech gan unigolyn neu sefydliad i’ch camarwain, a'ch cael i roi arian iddynt drwy ddweud celwydd wrthoch.

 

Os ydych yn dod i gysylltiad â rhywbeth a allai fod yn dwyll yn eich tyb chi, cofiwch y canlynol:

 

  • Stopiwch - Nid aur yw popeth melyn.
  • Meddyliwch – O ble daw’r cynnig? Oes gennych chi gyfeiriad?
  • Preifatrwydd - Peidiwch â rhoi manylion personol am eich hun na’ch arian
  • Arian - Peidiwch byth â thalu ymlaen llaw am rywbeth sy’n addo mwy o arian i chi yn y dyfodol.
Mae’r Heddlu wedi llunio llyfryn sy’n egluro rhai o’r mathau mwyaf cyffredin o dwyll ac yn rhoi cyngor - Little Book of Big Scams (3.85mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwneud ymholiad neu roi gwybod a​m broblem​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

08454 04 05 06​

© 2022 Cyngor Caerdydd