Mae yn erbyn y gyfraith i werthu rhai cynhyrchion fel tybaco, alcohol, fideos, tocynnau loteri a thân gwyllt i bobl sydd dan oed.  Diben y ddeddfwriaeth hon yw diogelu pobl ifanc rhag cael eu niweidio’n feddyliol neu’n gorfforol gan y cynhyrchion hyn.

 

Darllenwch Ddeddf Trwyddedu 2003​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn llawn ar wefan y llywodraeth ganolog.

 

Lawrlwythwch grynodeb o’r gyfraith (450kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

 

Darllen canllawiau ar gynhyrchion â chyfyngiadau gwerthu:

 

 

Gwneud ymholiad neu roi gwybod am broblem​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

08454 04 05 05