Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Iechyd yr amgylchedd > Hylendid a diogelwch bwyd

Hylendid a diogelwch bwyd

Rhaid i unrhyw leoliad sy’n storio, cynhyrchu, paratoi, coginio neu werthu bwyd gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelwch bwyd gyfredol.


Sefydlu a chofrestru busnes bwyd 

Beth sydd angen i chi ei wybod os ydych yn bwriadu sefydlu eich busnes bwyd eich hun.

Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd

Sut mae’r cynllun sgorio yn gweithio a sut i gael gwybod am sgoriau hylendid busnesau bwyd lleol.

Cwyno am hylendid bwyd

Sut i gwyno am fwyd neu fusnes bwyd.


Cyngor i arlwywyr sy’n gweithio o’r cartref a gwarchodwyr plant 

Sut i gael gwybod a oes angen i chi gofrestru fel busnes bwyd. 

Deddfwriaeth ac archwiliadau diogelwch bwyd

Gwybodaeth am ddeddfwriaeth hylendid bwyd a sut rydym yn cynnal archwiliadau.

Hyfforddiant hylendid bwyd   

Sicrhau eich bod chi a’ch cyflogeion yn cydymffurfio â safonau hylendid bwyd cyfredol.


Rheoli diogelwch bwyd (HACCP)

Canllawiau ar sut i ddadansoddi’r peryglon sy'n gysylltiedig â'ch busnes bwyd.

Busnesau bwyd cymeradwy

Os yw eich busnes yn trin bwyd sy’n deillio o anifeiliaid efallai y bydd rhaid i chi wneud cais i gael eich cymeradwyo dan ddeddfwriaeth y Comisiwn Ewropeaidd.

Busnesau bwyd ethnig 

Mae canllawiau diogelwch bwyd ar gael mewn nifer o ieithoedd cymunedol.


Arlwyo mewn digwyddiadau 

Os ydych yn arlwywr sy’n awyddus i fasnachu mewn digwyddiad yng Nghaerdydd, dyma gyfle i chi ddysgu am safonau, archwiliadau a sut i gyflwyno cais.

 
 
English