Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cwyno am hylendid bwyd

Rydym ni’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl fwyd a werthir yng Nghaerdydd yn ddiogel i’w fwyta.

 

Rhaid i unrhyw leoliad sy’n storio, cynhyrchu, paratoi, coginio neu werthu bwyd gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth diogelwch bwyd​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd gyfredol.

 

Cwynion am fwyd

Os ydych yn prynu unrhyw fwyd neu ddiod nad ydych yn hapus ag ef, dylech gysylltu â’r siop, gwneuthurwr neu gyflenwr lle prynwyd y nwyddau'n wreiddiol.

 

Dim ond problemau gyda bwyd sy’n peri risg i iechyd y cyhoedd y gall ein Tîm Diogelwch Bwyd ddelio ag ef, megis:

 

 • bwyd nad yw’n addas i’w fwyta, e.e. cig wedi pydru
 • bwyd wedi’i halogi, e.e. llwydni trwm ar gaws
 • eitem mewn bwyd na ddylai fod yno, e.e. hoelen mewn torth o fara

 

Sut i gwyno am fwyd

Cofiwch:

 

 • Ddarllen y label a nodi’r dyddiadau ‘ar ei orau cyn’/’defnyddiwch erbyn', a’r cyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio’r bwyd.
 • Cadw’r dderbynneb.
 • Cadw’r papur lapio neu gynhwysydd
 • Cadw’r bwyd yn yr oergell neu’r rhewgell, yn enwedig os yw eich cwyn yn ymwneud â phydredd neu arogleuon a blasau drwg
 • Sicrhau bod digon o fwyd ar ôl at ddibenion samplu oherwydd fe allwn fod angen cynnal profion ar y bwyd.


 

Ond peidiwch â:

 

 • Thynnu unrhyw eitem sydd yn y bwyd – gadewch yr eitem yn ei lle
 • Rhoi’r eitem yn eich ceg neu lyfu unrhyw fwyd sy’n agos ato oherwydd gall hynny effeithio ar unrhyw brofion y gallwn fod angen eu gwneud arni.
 • Gadael i’r bwyd bydru ymhellach – cadwch y bwyd yn y rhewgell neu oergell.
 • Taflu unrhyw rannau o’r bwyd

 

 

Cwynion am fusnes bwyd

Os ydych yn bryderus am arferion trin bwyd neu safonau glanweithdra mewn busnes bwyd yng Nghaerdydd, rhowch y manylion i ni fel y gallwn ymchwilio i’r mater.


​​

 

  English