Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Gwastraff masnachol > Gwasanaethau ailgylchu a gwastraff masnachol

Gwasanaethau ailgylchu a gwastraff masnachol

Llogi Sgipiau

Rydym yn cynig gwasanaeth llogi sgipiau. Dewiswch maint sydd yn briodol ar gyfer eich anghenion:

 • 6 llathen giwbig​
 • 8 llathen giwbig
 • 20 llathen giwbig
 • 30 llathen giwbig
 • 40 llathen giwbig

C
ysylltwch â ni am rhagor o wybodaeth ac am dyfynbris.


Gyda mwy a mwy o gwsmeriaid a lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid, Gwasanaeth Gwastraff Masnachol Cyngor Caerdydd yw’r lle i fynd ar gyfer anghenion rheoli a chasglu gwastraff eich busnes yng Nghaerdydd.


Fel awdurdod lleol, nid elw yw ein ffocws, ond gwasanaeth gwych am bris da i gefnogi busnesau Caerdydd.Wrth i nifer ein cwsmeriaid dyfu, hoffem iddynt fod ar eu hennill. Dyma pam fod ein prisiau wedi lleihau yn Ebrill 2017.


Ymunwch â ni heddiw a helpwch ni i leihau costau casglu gwastraff i holl berchnogion busnes Caerdydd.​Mae ein gwasanaeth casglu yn cynnig nifer o opsiynau gwahanol felly gallwch ddewis y gwasanaeth sy’n diwallu eich anghenion orau ac sy'n cynrychioli'r gwerth gorau am arian.


Cysylltwch â ni i:

 • drafod prisia
 • gofyn am ddyfynbris am ddim, heb unrhyw ymrwymiad
 • archebu gwasanaeth casglu ar gyfer eich busnes
 • cael cyngor ar eich ailgylchu a’ch gwastraff
 • archebu mwy o fagiau ailgylchu a gwastraff, labeli oren, bagiau cadi neu finiau
 • rhoi gwybod bod casgliad wedi cael ei fethu
 • rhoi gwybod am broblem
 • trefnu i eitem fawr neu swmpus gael ei chasglu
 • trefnu casgliad ychwanegol os oes gennych lawer o sbwriel neu ddeunydd ailgylchu


 Rydym yn cynnig sawl math gwahanol o gasgliad.


Gallwch ddefnyddio biniau neu fagiau, yn dibynnu ar:

 

 • faint o sbwriel a deunydd ailgylchu mae eich busnes yn ei gynhyrchu’n rheolaidd

 

 • math y sbwriel a’r deunydd ailgylchu rydych chi fel arfer yn ei gynhyrchu (e.e. llawer o bapur o'ch swyddfeydd, neu lawer o weddillion bwyd os ydych chi'n gaffi neu'n fwyty)
 • faint o le sydd gennych chi, y tu mewn a’r tu allan, i storio biniau neu fagiau.


Ailgylchu 
Cymysg


Biniau: 240 litr, 360 litr, 660 litr, 1100 litr
Bagiau: Glas neu Glir


Bagiau Glir (2.3mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddCardfwrdd

Biniau: 240 litr, 360 litr, 660 litr, 1100 litr

Bagiau: Labeli oren
Dylid clymu cardfwrdd yn fwndel, a rhoi label oren ar ei ben.

 

Gwastraff Bwyd

Bi​niau: 240 litr
Cadi: 35 litr
 

Gwydr

Biniau: 240 litr

Darperir biniau cryfach ar gyfer casliadau gwydr, sy'n ddelfrydol i fwytai a bariau 
 
 

Gwastraff Cyffredinol


Biniau: 240 litr, 360 litr, 660 litr, 1100 litr
Bagiau: Oren
 
Ar gyfer yr holl wastraff na ellir ei ailgylchu
 
 

Casgliadau swmpus a phwrpasol


Casgliadau ar gais.
 
Darperir dyfyniadau ar gais.
 
 

Sgipiau


​Biniau: 6 llathen giwbig, 8 llathen giwbig,20 llathen giwbig, 40 llathen giwbig

Casgliadau ar gais.
 
Sgipiau agored a rhai â​ chaead ar gael. Dyfynbrisiau ar gael ar gais.


Rydyn ni hefyd yn cynnig
gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i leihau eich costau a gwella sut mae eich busnes yn rheoli deunydd ailgylchu a gwastraff, dysgu am eich rhwymedigaethau cyfreithiol a chael awgrymiadau defnyddiol ar leihau gwastraff yn y gweithle.

Cyfeiriwch at eich cytundeb casglu i gael rhagor o fanylion.

 

 • Caiff bagiau y telir amdanynt ymlaen llaw, cardfwrdd, gwydr a gwastraff bwyd eu casglu o ymyl y ffordd 7 diwrnod yr wythnos, 5am - 10pm.

 

 • Caiff biniau eu casglu 7 diwrnod yr wythnos, 5am - 10pm.

 

 

Dylid rhoi biniau wrth ymyl y ffordd neu yn y man casglu a drefnwyd ymlaen llaw. Unwaith i’r casgliad gael ei wneud, rhaid symud y biniau o’r briffordd cyn gynted â phosibl. Eich cyfrifoldeb chi yw eich biniau chi.


Cysylltwch â ni i gael rhagor o fagiau, labeli neu gasgliadau.  

Mae ein gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff yn gystadleuol o ran pris, a gellir ei deilwra i ddiwallu eich anghenion busnes chi. Mae’r gost yn wahanol yn dibynnu ar fath eich gwasanaeth, ac mae’n amrywio o’r gwasanaeth lleiaf posibl i’r gwasanaeth casglu mwyaf cynhwysfawr.


I gael dyfynbris am ddim, heb unrhyw ymrwymiad, cysylltwch â ni.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English