Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Gwastraff masnachol > Gwasanaethau ailgylchu a gwastraff masnachol

Gwasanaethau ailgylchu a gwastraff masnachol

Os ydych chi’n berchen ar fusnes neu’n rhedeg busnes, eich cyfrifoldeb chi yw trefnu sut y cesglir yr holl wastraff a’r deunydd ailgylchu rydych chi’n ei gynhyrchu. Lawrlwythwch ein llyfryn Gwastraff Masnachol (1MB PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​ ​i weld ein gwsanaethau.

 

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth casglu  cystadleuol i’ch helpu i leihau eich costau gwastraff ac ailgylchu.  Mae gennym hefyd awgrymiadau a chyngor ar reoli eich gwastraff busnes.

 

Ceir Canolfan Ailgylchu Masnachol lle gall pob busnes masnachol fynd â’i wastraff i’w ailgylchu a’i waredu

 

Ni all busnesau gael gwared ar eu sbwriel a’u deunydd ailgylchu yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).   
Gwasanaeth casglu


Mae ein gwasanaeth casglu yn cynnig nifer o opsiynau gwahanol felly gallwch ddewis y gwasanaeth sy’n diwallu eich anghenion orau ac sy'n cynrychioli'r gwerth gorau am arian.


Cysylltwch â ni i:

 • drafod prisiau
 • gofyn am ddyfynbris am ddim, heb unrhyw ymrwymiad
 • archebu gwasanaeth casglu ar gyfer eich busnes
 • cael cyngor ar eich ailgylchu a’ch gwastraff
 • archebu mwy o fagiau ailgylchu a gwastraff, labeli oren, bagiau cadi neu finiau
 • rhoi gwybod bod casgliad wedi cael ei fethu
 • rhoi gwybod am broblem
 • trefnu i eitem fawr neu swmpus gael ei chasglu
 • trefnu casgliad ychwanegol os oes gennych lawer o sbwriel neu ddeunydd ailgylchu


 

Faint mae’n ei gostio?

 

Mae ein gwasanaeth casglu deunydd ailgylchu a gwastraff yn gystadleuol o ran pris, a gellir ei deilwra i ddiwallu eich anghenion busnes chi. Mae’r gost yn wahanol yn dibynnu ar fath eich gwasanaeth, ac mae’n amrywio o’r gwasanaeth lleiaf posibl i’r gwasanaeth casglu mwyaf cynhwysfawr.

 

I gael dyfynbris am ddim, heb unrhyw ymrwymiad, cysylltwch â ni.

 


Sut mae’n gweithio – biniau, bagiau, labeli a chasgliadau swmpus

 

Gallwch ddefnyddio biniau neu fagiau, yn dibynnu ar:

 

 • faint o sbwriel a deunydd ailgylchu mae eich busnes yn ei gynhyrchu’n rheolaidd

 

 • math y sbwriel a’r deunydd ailgylchu rydych chi fel arfer yn ei gynhyrchu (e.e. llawer o bapur o'ch swyddfeydd, neu lawer o weddillion bwyd os ydych chi'n gaffi neu'n fwyty)
 • faint o le sydd gennych chi, y tu mewn a’r tu allan, i storio biniau neu fagiau.

 

Dewisiadau gwasanaeth casglu
Math o Wasanaeth Manylion Casglu Biniau ​Bagiau Gwybodaeth i fusnesau
Ailgylchu
Cymysg
Rydyn ni ar agor 7
diwrnod yr wythnos felly
gallwn drefnu casgliadau i ddiwallu eich anghenion busnes.
Bin 240 litr
Bin 360 litr
Bin 660 litr
Bin 1100 litr
Glas neu Glir Bagiau Glas (350kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Bagiau Glir (350kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Cardfwrdd   Bin 240 litr
Bin 360 litr
Bin 660 litr
Bin 1100 litr
Labeli oren    Dylid clymu cardfwrdd yn fwndel, a rhoi label oren ar ei ben.
Gwastraff Bwyd   Cadi 35 litr
Bin 240 litr
  Beth i’w roi yn y cadi bwyd? (437kb PDF)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwydr   Bin 240 litr Dd/B Darperir biniau cryfach ar gyfer casgliadau gwydr, sy’n ddelfrydol i fwytai a bariau
Gwastraff Cyffredinol   Bin 240 litr
Bin 360 litr
Bin 660 litr
Bin 1100 litr
Oren Ar gyfer yr holl wastraff na ellir ei ailgylchu
Casgliadau swmpus a phwrpasol Casgliadau ar gais Dd/B Dd/B Darperir dyfyniadau ar gais
​Sgipiau ​Casgliadau ar gais ​20 llathen giwbig
30 llathen giwbig
40 llathen giwbig
​Dd/B ​Sgipiau agored a rhai â chaead ar gael. Dyfynbrisiau ar gael ar gais.​ 

 

Rydyn ni hefyd yn cynnig gwybodaeth a chyngor i’ch helpu i leihau eich costau a gwella sut mae eich busnes yn rheoli deunydd ailgylchu a gwastraff, dysgu am eich rhwymedigaethau cyfreithiol a chael awgrymiadau defnyddiol ar leihau gwastraff yn y gweithle.

 


Amseroedd casglu

 

Cyfeiriwch at eich cytundeb casglu i gael rhagor o fanylion.

 

 • Caiff bagiau y telir amdanynt ymlaen llaw, cardfwrdd, gwydr a gwastraff bwyd eu casglu o ymyl y ffordd 7 diwrnod yr wythnos, 5am - 10pm.

 

 • Caiff biniau eu casglu 7 diwrnod yr wythnos, 5am - 10pm.

 

 

Dylid rhoi biniau wrth ymyl y ffordd neu yn y man casglu a drefnwyd ymlaen llaw. Unwaith i’r casgliad gael ei wneud, rhaid symud y biniau o’r briffordd cyn gynted â phosibl. Eich cyfrifoldeb chi yw eich biniau chi.


Cysylltwch â ni i gael rhagor o fagiau, labeli neu gasgliadau.  

 

neu ffoniwch 029 2071 7501.

English