Ein nod yw cynnig opsiwn cost-effeithiol ar gyfer busnesau bach a chanolig i waredu deunydd ailgylchu a gwastraff masnachol.

 

Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r gwastraff masnachol sy’n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi drwy annog masnachwyr i ailgylchu, a bydd hefyd yn helpu i leihau defnydd anghyfreithlon o ganolfannau ailgylchu fel llefydd i waredu gwastraff masnachol.


Gallwch weld Canolfan Ailgylchu Masnachol Bessemer Close, Caerdydd, CF11 8XH ar y map.

 

Pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth?

 

Mae’r gwasanaeth ar gael i bob busnes masnachol, ond mae wedi’i dargedu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig, y diwydiant adeiladu, landlordiaid a busnesau lleol.

 

Pa wastraff a deunydd ailgylchu sy'n dderbyniol?


  • Gwastraff Cyffredinol
  • Ailgylchu Cymysg
  • Gwastraff gardd 
  • Seiliau Caled
  • Pren
  • Cardfwrdd
  • Bwrdd Plastr
  • Metel

 

Anogir masnachwyr i wahanu cymaint o wastraff masnachol â phosibl cyn dod i’r Ganolfan Ailgylchu Masnachol.

 

Faint mae’n ei gostio?

 

0 - 250kg

251 - 500kg

501 - 750kg

751 - 999kg

Fesul tunnell

Gwastraff Cyffredinol

£47

£76

£98

£124

£130

Ailgylchu Cymysg

£31

£49

£63

£80

£85

Seiliau Caled a Rwbel

£11

£18

£23

£29

£30

Pren a Gwastraff Gardd

£31

£49

£63

£80

£85

Bwrdd Plastr

£33

£53

£68

£86

£91

Cardfwrdd

Cardfwrdd am ddim

Metel Sgrap

Metel sgrap am ddim

*gall y costau newid yn unol â gwerthoedd y farchnad

 

Nid yw’r prisiau’n cynnwys TAW.

Amseroedd Agor

 

Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am - 3pm.
Mynediad olaf i’r ganolfan 15 munud cyn iddi gau.
Mae’r safle ar gau ar Wyliau Banc.

 

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

 

Cam 1
Pwyso ar y Bont Dafol a datgan pa fath o wastraff sydd gennych.

 

Cam 2
Mynd i’r man gollwng ar gyfarwyddyd y staff a dadlwytho (caiff eich gwastraff ei archwilio i sicrhau eich bod yn dadlwytho’r gwastraff a ddatganwyd gennych).

 

Cam 3
Parhau i'r man pwyso a phrosesu gwaith papur.

 

Cam 4
Talu am y gwastraff a ddadlwythwyd gyda cherdyn debyd neu gredyd cyn gadael y safle.
Fel masnachwr bydd yn ofynnol i chi gael trwydded cludo gwastraff.

 

Dysgwch am rwymedigaethau cyfreithiol​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a gofynion cyfreithiol i sicrhau eich bod yn gwaredu gwastraff yn gywir. Ceir awgrymiadau defnyddiol​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd hefyd yn ein Cwestiynau Cyffredin. 

 

I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Masnachol, cysylltwch â ni.

                 

 

 

Ffon: 29 2087 2087