Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Paratoi ar gyfer Brexit

Rydym wedi creu canllaw syml a fydd yn rhoi cyngor busnes ar baratoadau a’r camau y gallai fod angen eu cymryd cyn i Brydain gadael yr Undeb Ewropeaidd.
 

Siambr Fasnach De Cymru​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae’r Rhestr Wirio Brexit i Fusnesau yn cynnwys arweiniad ynglŷn â materion gweithlu, masnachu ar draws ffiniau,trethu ac eiddo deallusol.

Funding Circle Ltd​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyfeirio at gyngor gan y llywodraeth fesul diwydiant, Cofrestr Risgiau Brexit yr FfBB i Fusnesau a chanllawiau YouTube CThEM.

Enterprise Nation​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyngor a mewnwelediad annibynnol ynglŷn â’r hyn mae angen i gwmnïau bach ac unigolion hunangyflogedig ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit.

EEF The Manufacturers’ Organisation​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Pecyn cymorth i helpu busnesau i ymdrin â materion masnachu ac ymfudo sy’n codi yn sgil Brexit.

​​​
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd