Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Cymorth a Chyllid i Fusnesau > Paratoi ar gyfer Brexit

Paratoi ar gyfer Brexit

Rydym wedi creu canllaw syml a fydd yn rhoi cyngor busnes ar baratoadau a’r camau y gallai fod angen eu cymryd cyn i Brydain gadael yr Undeb Ewropeaidd.
 

Siambr Fasnach De Cymru​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae’r Rhestr Wirio Brexit i Fusnesau yn cynnwys arweiniad ynglŷn â materion gweithlu, masnachu ar draws ffiniau,trethu ac eiddo deallusol.

Gov.UK​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Arweiniad ynglŷn ag allforio a mewnforio, cludo nwyddau, TAW.

ICAEW (Corff Aelodaeth Proffesiynol ar gyfer Cyfrifyddion Siartredig)​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Rhestr wirio Brexit, cynllunio rhestru eiddo, mapio cadwyni cyflenwi ac arweiniad gan y llywodraeth.

Funding Circle Ltd​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyfeirio at gyngor gan y llywodraeth fesul diwydiant, Cofrestr Risgiau Brexit yr FfBB i Fusnesau a chanllawiau YouTube CThEM.

Enterprise Nation​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Cyngor a mewnwelediad annibynnol ynglŷn â’r hyn mae angen i gwmnïau bach ac unigolion hunangyflogedig ei wneud i baratoi ar gyfer Brexit.

EEF The Manufacturers’ Organisation​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Pecyn cymorth i helpu busnesau i ymdrin â materion masnachu ac ymfudo sy’n codi yn sgil Brexit.

​​​
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English