Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cymorth Ariannol

Buddsoddi a Chynllunio Busnes

 

Gellir cael cymorth a chyngor ar bob cam o’r broses fuddsoddi i gynorthwyo twf economaidd yng Nghaerdydd. Gellir cyfeirio pobl at ffynonellau cyngor arbenigol hefyd. Rhoddir pob cymorth ariannol yn ôl disgresiwn.

 

Bydd angen cais wedi’i ddogfennu’n llawn sy'n cynnwys trafodaethau gyda swyddog o'r Tîm Busnes a Buddsoddi.

 

Mewn rhai achosion efallai y gallwn eich helpu chi gyda chymorth ariannol tuag at baratoi eich cynllun busnes. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â.

 

Ffôn: 029 2078 8498

 

English