Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

COVID-19 Cymorth i Fusnesau

Roedd grantiau cymorth ariannol ar gael i fusnesau sydd wedi dioddef oherwydd y pandemig COVID-19.


Caeodd y cynlluniau canlynol ar gyfer ceisiadau ar 14 Chwefror 2022:

  • Cronfa Cadernid Economaidd Ardrethi Annomestig Ardrethi Annomestig Ionawr 2022
  • Grant Dewisol Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant o dan £85,000)
  • Grant Cronfa Cadernid Economaidd Ionawr 2022 (Trosiant dros £85,000)