Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Busnes > Ardrethi Busnes > Sut y caiff fy ardrethi busnes eu cyfrifo?

Sut y caiff fy ardrethi busnes eu cyfrifo?

Rhagnodir gwerth ardrethol i bob eiddo busnes. Caiff y gwerth hwn ei asesu’n annibynnol gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ac mae’n cynrychioli gwerth rhent yr eiddo ar y farchnad agored fel yr oedd ar 1 Ebrill 2015.

 

Caiff y bil ardrethi ei gyfrifo drwy luosi’r gwerth ardrethol gyda’r lluosydd ardrethi. Caiff y lluosydd ardrethi ei bennu gan Lywodraeth Cymru, a chaiff ei adolygu’n flynyddol. Y lluosydd ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/2019 yw 0.514c

 

Er enghraifft:


Gwerth Ardrethol £20,000 x Lluosydd 0.514 = Bil Ardrethi £10,280


Rhydd hyn yr atebolrwydd gros ond gallech fod yn gymwys i rai gostyngiadau​​.

 

Gweld nodiadau esboniadol (126kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy'n esbonio rhai o'r termau y gellir eu defnyddio ar yr hysbysiad galw am dalu ardreth busnes ac yn y wybodaeth ategol.

 

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni

             

029 20871491

 

 

​​​
English