Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw gwerth ardrethol fy eiddo?

Gwerth ardrethol eich eiddo yw ei werth rhent ar y farchnad agored fel yr oedd ar 1 Ebrill 2021. 

Gallwch ddod o hyd i’ch gwerth ardrethol drwy ddefnyddio gwefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio. Gallwch gadarnhau holl fanylion eich prisiad, ei gymharu ag eiddo eraill, a gofyn am newidiadau os ydych o’r farn bod unrhyw fanylion yn anghywir.

I gael rhagor o wybodaeth neu gyngor mae croeso i chi gysylltu â ni.  ​​​​

Cysylltu â ni

Ffôn: 029 2087 1491

 

© 2022 Cyngor Caerdydd